Jednym z elementów Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest współpraca z wolontariuszami.

Jej celem jest stworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą obsługiwać stanowiska informacyjne przy obiektach prezentowanych podczas XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, pomagać przy realizacji wybranych punktów programu oraz współpracować z lokalnymi animatorami kultury, odpowiedzialnymi za oprowadzanie turystów po wybranych obiektach.

Harmonogram spotkań:

1–21 marca 2014 – rekrutacja wolontariuszy
O rekrutacji będziemy informować, korzystając z rozmaitych kanałów: mailing, newsletter do wolontariuszy, ogłoszenia w internecie, kontakt z nauczycielami akademickimi.

2 kwietnia 2014, godz. 17.00 – spotkanie informacyjne
Na spotkaniu informacyjnym zaprezentujemy wolontariuszom działalność Małopolskiego Instytutu Kultury, przedstawimy ideę Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz zakres praw i obowiązków związanych z wolontariatem.

9 kwietnia 2014, godz. 17.00 – szkolenie
Zaprezentujemy obiekty biorące udział w tegorocznej edycji Dni, przedstawimy zadania wolontariuszy oraz informacje organizacyjne. Na zasadach losowania przeprowadzimy rekrutację wolontariuszy do poszczególnych obiektów.

maj 2014 – spotkania z koordynatorkami
Na spotkaniach z koordynatorkami tras wolontariusze poznają program tegorocznej edycji Dni w danych obiektach. Przekazane zostaną także informacje organizacyjne, praktyczne.

12–23 maja 2014 – obsługa infolinii oraz promocja
Wolontariusze będą obsługiwali infolinię dla odbiorców projektu oraz współpracowali przy dystrybucji materiałów promocyjnych.

17–18 oraz 24–25 maja 2014 – finał XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki wybuch 1914–1918
Podczas finału wydarzenia wolontariusze będą współpracowali przy obsłudze punktów informacyjnych oraz obsłudze organizacyjnej wydarzenia.

28 maja 2014, godz. 17.00 – spotkanie ewaluacyjne
Na spotkaniu podsumujemy XVI edycję Dni. Wysłuchamy relacji wolontariuszy z poszczególnych miejscowości. Przeprowadzimy też ewaluację procesu rekrutacji i współpracy z wolontariuszami.

Kontakt w sprawie wolontariatu: [email protected]

Fotorelacja